Studio Bratři v triku | Studio loutkového filmu | Studio J. A. Komenského | Studio HaD | Studio Kunc
Home | O nás | Výstavy | Galerie | Techfilm |    CZ / ENG
STUDIO JANA AMOSE KOMENSKÉHO vzniklo v roce 1995 a snaží se od doby svého vzniku tvořit především vzdělávací programy.

Jedním z prvních projektů, který byl studiem realizován, se týkal informací o Evropské unii "Proč EU ?!". V roce 1996 a 1997 studio zpracovalo pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR čtyři třicetiminutové videoprogramy - "Běh na dlouhé trati (mezičas - prvních 50 let)" ; "Češi a Evropa" ; "Instituce"; "Čtyři svobody (o jednotném vnitřním trhu) ". Uvedené programy byly určeny především pro střední školy, ale i pro informování veřejnosti o problematice Evropské unie.

V roce 1998 studio připravilo a natočilo český komentář k souboru tří videoprogramů "Komunitární soudní agenda a národní soudce " (Národní soudce a komunitární právo, Prejudiciální řízení, Představení Evropského soudního dvora) pro Institut ministerstva spravedlnosti.

Na základě schválení projektů "Popularizace vědy" a "Calendarium scholae" Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo zrealizováno v letech 1999 až 2003 celkem 24 videoprogramů určených především pro školy, ale některé z nich bylo možno vidět i v České televizi. Jmenujme alespoň nejzajímavější tituly: "Čeští fyzikové v evropské laboratoři CERN", "Ochrana krajiny v povodí Divoké a Tiché Orlice", "Poslední úplné zatmění Slunce ve druhém tisíciletí", "Dobrodružství archeologie", "Výkonové lasery", "Biologické hodiny", "Polymery kolem nás", "Funkce mokřadů v krajině", "Stres " (animovaný film), "Bolest" (animovaný film). Při tvorbě těchto programů spolupracuje studio převážně s odborníky z ústavů Akademie věd ČR a vysokých škol. Videoprogramy seznamují žáky a studenty s aktuálními vědeckými poznatky a tím je mohou i motivovat ke studiu těchto oborů.

Dále >>>
© KRATKÝ FILM PRAHA, a.s. 2005